COFFE AND JUICE

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

MATCHA

Liên hệ

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

TRÀ ĐÀO

Liên hệ

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

NƯỚC CAM

20.000

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

CAFE SỮA ĐÁ

20.000

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

CAFE ĐÁ

15.000

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

CAFE HẠT DẺ SỮA ĐÁ

30.000

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

CAFE HẠT DẺ CHAI

90.000