CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

CAFE ĐÁ

15.000

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

CAFE HẠT DẺ CHAI

90.000

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

CAFE HẠT DẺ SỮA ĐÁ

30.000

CÀ PHÊ NƯỚC ÉP

CAFE SỮA ĐÁ

20.000

KEM VIÊN TỰ CHỌN

Kem Bạc hà Legios

Liên hệ

KEM VIÊN TỰ CHỌN

KEM CAFE

Liên hệ

KEM VIÊN TỰ CHỌN

Kem Cam

Liên hệ

KEM VIÊN TỰ CHỌN

Kem Chanh

Liên hệ

KEM VIÊN TỰ CHỌN

KEM CHIÊN

Liên hệ

KEM VIÊN TỰ CHỌN

Kem Chocolate

Liên hệ

KEM VIÊN TỰ CHỌN

KEM DÂU

Liên hệ

KEM VIÊN TỰ CHỌN

Kem Haiwaii

Liên hệ